Isı Yalıtımı (Mantolama) Nedir?

2018 “Enerji verimliliği eylem tasarısı”nda da belirtildiği gibi "Enerji verimliliği; enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen bir alandır."

Ülkemizde bina sektörü son yıllarda hızla gelişmesi, sektörün nihai enerji tüketimi 2000 yılında 19,5 MTEP iken f artarak 2015 yılında 32,4 MTEP değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama %4,4 enerji talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise 2,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de önüne geçmiştir. Binalarda harcanan enerjinin v’sı ısınma veya soğutma amaçlı harcanan enerjidir. Isınma enerjisinden tasarruf etmenin en önemli yolu binalarımızda bulunan ısı kaçaklarının önlenmesidir.

Binalarda en yüksek kayıplar P’ye varan oranla dış duvarlardan kaynaklanmaktadır. Bu kayıpların giderilmesi için binalarda ısı yalıtımı (mantolama yaptırmak) en iyi ve ekonomik çözümdür. 2005 yılından bugüne kadar ısı yalıtımı yaptıran binaların oranı henüz mevcut stoğun ’si kadardır. Yapılan hesaplarda ülkemizde mevcut binaların mantolama yapılması ile her yıl ortalama 10 milyar USD’lık tasarruf edilebileceği düşünülmektedir. Buda ülke kalkınmamıza her yıl önemli miktarda katkı sağlamak demektir.