Isı Yalıtımda Kullanılan Malzemeler

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan yüksek ısı dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarında ısı iletkenlik katsayıları 0,06 - 0,10 W/m.K'nin altında olan malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri olarak tanımlanır.

Isı yalıtımı amacı ile kullanılan ürünler açık gözenekli ve kapalı gözenekli olarak sınıflandırılabilir. Açık gözenekli veya elyaflı malzemelere; camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahşap yünü, seramik yünü, cüruf yünü; kapalı gözenekli malzemelere ise EPS genlestirilmis polistiren, XPS ekstürüde polistiren, elastomerik kauçuk, polietilen köpügü, cam köpügü örnek verilebilir.

Bu malzemeler genellikle çatı, duvar, döşeme ve zemin gibi yapı elemanlarında ve tesisatlarda kullanılır.

Isı yalıtım ürünlerinin temel amacı, yapı elemanlarının ısı iletim direncini artırmaktır. Bu nedenle bu ürünlerin yalıtma özelligini ısı iletim katsayıları belirler. Isı iletim katsayısı ne kadar düşükse, o ürünün yalıtım özelligi artar. Bu nedenle, yalıtım ürünlerinin ısı iletim katsayısının düşük olması istenir. Yanı sıra uygulanacağı detaya göre yalıtım malzemelerinin; ses sönümleme değerleri, yangın karşısındaki performansları, su emme değerleri, donma çözülme dayanımı, yük altındaki uygulamalar için basma dayanımları malzeme seçiminde önemli rol oynar. Kullanım kolaylığı ve ekonomik olması da ısı yalıtım ürünlerinde aranan diğer özelliklerdir. Uygulama alanlarına göre kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, asağıda standartları ile birlikte listelenmiştir:

I.Yapı Yalıtımı:
Duvar (dolgu duvar, kolon kiris), döşeme, çatı uygulamaları:

 • Camyünü [TS 901 / TS 901-1 EN 13162]
 • Taşyünü, [TS 901/ TS 901-1 EN 13162]
 • Genleştirilmiş Polistiren (EPS) [TS 7316 EN 13163]
 • Ekstrüde Polistiren (XPS) [TS 11989 EN 13164]
 • Poliüretan (PUR) [TS EN 13165]
 • Fenol Köpüğü [TS EN 13166]
 • Cam Köpüğü [TS EN 13167]
 • Ahşap Yünü Levhalar [TS EN 13168]
 • Genleştirilmiş Perlit (EPB) [TS EN 13169]
 • Genleştirilmiş Mantar(ICB) [TS EN 13170]
 • Ahşap Lifli Levhalar [TS EN 13171]


* İZODER