Isı Yalıtım Sıvaları
 • Çimento Esaslı Hazır Yüksek Performanslı Elyaf Takviyeli Isı Plaka Sıvasıdır.
 • Polistren ve taşyünü levhaların kaplanmasında kullanılır.
 • Elyaf katkısı sayesinde esnek bir özelliğe sahiptir, yüzey çatlaklarını minimize eder.
 • Donatılı Sıva Harcı: Isı yalıtım levhalarının donatı filesi ile birlikte sıvanmasında, elyaf takviyeli, su buharı geçirgenliği yüksek (sd< 0>
 • EPS'ye yapışma mukavemeti; Polistren üzerine uygulama ardından 28 gün boyunca 23+-2 C ve P bağıl nem ortamında bekleme sonrası 3 gün su 3 gün etüv şartlandırma döngüsüne tabi olmuş ürünün yapışma-çekme dayanımı > 0,08 N/mm2 (80 kPa) olmalıdır. (TS EN 13494 TS 7847)
 • Taş yününe yapışma mukavemeti Taş yünü üzerine uygulama ardından 28 gün boyunca 23+-2 C ve P+-2 bağıl nemli ortamda bekleme sonrası 3 gün su 3 gün etüv şartlandırma döngüsüne sahip ürünün yapışma, çekme dayanımı >0,006 N/mm2 (6 kPa) olmalıdır. (TS EN 13494 TS 7847)
 • Kagir yüzeye yapışma - çekme mukavemeti >min. 0,3 N/mm2 olmalıdır. (28 gün)
 • Basınç Mukavemeti > min 6,0 N/mm2 olmalıdır. (28 gün)
 • Buhar geçirgenliği testine göre ortalama difüzyona eşdeğer hava tabakası kalınlığı (sd) (m) >1,4 m olmalıdır. (TS EN 7783)
 • Su geçirgenlik hızı 0,5>x>0,1 kg/m2.h^^0,5 olmalıdır. (TS EN 1062-2)
 • Zaman içinde yüzeyde çatlamalar olmaması için Elyaf katkılı olacaktır.
 • Elastik elyaflı sıvanın kopma uzaması (esnekliği) (20 C e nem şartlarında) 0 olacaktır.